Tekniset tiedot

Tapahtumapuiston suurin viranomaisten hyväksymä henkilömäärä on 55.000 henkilöä.

Tapahtumapuiston kokonaispinta-ala on 9,5 hehtaaria. Tapahtumapuisto voidaan kuitenkin helposti rajata erikokoisiin alueisiin riippuen tapahtuman luonteesta ja tilan tarpeesta.

Puisto sijaitsee Vanajaveden rannalla, Kantolan kaupunginosassa, kävelymatkan päässä Hämeenlinnan keskustasta. Hämeenlinnan torilta matkaa puistoon on 2,5 km, rautatieasemalta 1,8 km:n ja linja-autoasema 2 km.

Kantolan tapahtumapuisto sijaitsee Helsinki-Tampereen Valtatie E12 / 3 – Turun Valtatie 10 välittömässä läheisyydessä.

Riippuen järjestettävän tapahtuman luonteesta ja tilantarpeesta osaa Kantolan tapahtumapuistosta voidaan hyödyntää tapahtuman parkkialueena (n. 14 000m2).

Mikäli koko tapahtumapuisto tarvitaan tilaisuuteen, Hämeenlinnan keskustan pysäköintitalot sekä -alueet palvelevat kävijöitä. Näytä pysäköintipaikat kartalla

Lisäksi Kantolan alueelta löytyy toimijoita, jotka voivat tarpeen mukaan vuokrata maata pysäköintikäyttöön.

Tapahtumapuiston tekninen ja tapahtuman tuottamiseen liittyvä raskas liikenne voidaan ohjata reittiä Helsinki-Tampereen Valtatie E12 / 3 – Turun Valtatie 10 – Vanajantie – Puusepänkatu – Luukkaankatu – Kantolankatu.

Huolto-osoite: Kantolankatu 2

Alueelta löytyy neljä eri puolilla puistoa sijaitsevaa kantaverkkoon liitettyä sähkökaappia, jotka ovat tapahtuman tekijöiden käytettävissä. Sähkön käytöstä aiheutuvista kustannuksista vastaa tapahtuman järjestäjä tapahtuman kulutuksen mukaan. Sähkökaapelit tulee vetää ns. pintavetona sekä peittää ja suojata tarkoituksenmukaisesti.

Tapahtumapuistossa löytyy kolme eri puolilla puistoa sijaitsevaa vesipistettä, jotka ovat liitettynä Hämeenlinnan kaupungin vesijärjestelmään ja vesi on sellaisenaan juomakelpoista. Alueella on myös viemäriverkosto, johon on mahdollista liittää myös ns. kontti. Sekä vesi- että viemäriverkostoon liittyminen tulee tehdä viranomaisten vaatimusten ja turvallisuusmääräysten mukaan. Vesiletkut tulee vetää ns. pintavetona sekä peittää ja suojata tarkoituksenmukaisesti.

Alueella on valmiina ns. kylmä datakaapelointi, joka löytyy neljästä eri pisteestä. Kysy lisää tietoa kaapelointiin liittymisestä, sen liittämisestä palvelutarjoajan verkkoon ja yhteyksien käytöstä Linnan Kehitykseltä.

Alueen ympäri kulkee ns. puistovalaistus. Lisäksi suurimmalla kivituhka-alueella on kolme isompaa valaisinpylvästä, joita voidaan hyödyntää esim. tapahtuman rakentamis- ja purkuajankohtina.

Tapahtumassa käytettävän rakenteen paino tulee aina jakaa tarkoituksenmukaisesti laajemmalle alueelle esimerkiksi vanerilevyjä käyttäen silloin kun on pelättävissä rakenteen tai sen osan vajoaminen maahan. Myös viemärien ja muiden maahan kaivettujen rakenteiden sijainti tulee selvittää ennen tapahtuman rakennuksen aloitusta. Alueen kantavuus ja tarvittava suojaus tulee huomioida myös tapahtuman rakennus- ja purkuvaiheessa rakenteita ja niiden osia siirrettäessä.

Kivituhka- ja nurmialueelle on erilliset kantavuus- ja rakennusohjeet, jotka on saatavissa Linnan Kehitys Oy:ltä.

Kaikenlainen kaivaminen on puiston alueella ehdottomasti ja poikkeuksetta kielletty. Myös kaikenlaisten ankkurikiilojen, -tappien tai muiden vastaavien käyttö ja maahan kiinnittäminen on kaikissa tapauksissa kielletty. Kaikkien tapahtumaan liittyvien telttojen, porttien, esiintymislavojen ja muiden vastaavien rakenteiden ankkurointi tulee tehdä painoja turvallisesti ja asianmukaisesti käyttäen. Puisto on avoin ja sijaitsee vesistön äärellä joten tuuliolosuhteet tulee ottaa riittävästi huomioon jo tilaisuutta ja sen vaatimia rakenteita suunniteltaessa.